Historie firmy Vladimír RESL

Svým vznikem patří firma mezi první soukromé dopravní firmy na území tehdejšího Československa. Byla založena již v roce 1990, kdy v květnu tohoto roku bylo zakoupeno první vozidlo – AVIE a po krátké době vozidlo LIAZ. První přepravy měly vnitrostátní charakter a již tehdy se objevily první požadavky zákazníků na přepravy mimo území ČSR. A nejen nová teritoria, ale i objem přeprav donutil majitele k zakoupení 1. vozidla VOLVO.

Postupným získáním nejen zkušeností a praxe se zájem o služby firmy rozšířil natolik, že mohla navýšit svůj vozový park o další vozy.

V tomto směru zůstává i dnešním stavem 5 vozů nadále věrná značce VOLVO. Přesto, že počátky mezinárodní přepravy byly provázeny komplikacemi s udělováním povolení pro jednotlivé země a dalšími předpisy a požadavky jednotlivých států Evropy, dokázala firma s úspěchem obstát. S úspěchem se zhostila i přeprav směřující za hranice Evropy jako je Sýrie nebo Tunis, přesto, že naší nejčastěji „navštěvovanou“ zemí je Itálie.

Firma disponuje moderní technikou a vybaveností vozů, které v průběhu let svého působení obměňovala a modernizovala. Je schopna zajišťovat jakékoliv náklady dle požadavků svých klientů. Souběžně s kanceláři dispečerskou slouží našim zákazníkům již několik let i kancelář spediční.

Krédem firmy nadále zůstává vysoka spolehlivost a zodpovědnost, kterou se snaží od prvních dnů své existence uplatňovat ve své práci.